ok Projekty z Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Krakowie

Wydział GKiK Starostwa Powiatowego w Krakowie

Sprawdzanie stanu projektów zgłoszonych na Naradę Koordynacyjną

Aby uzyskać informację o projekcie złożonym do uzgodnienia podaj numer zgłoszenia i rok (w formacie czterocyfrowym)

Numer zgłoszenia: / rok


Przypomina się Inwestorom o obowiązku dołączania do wniosków składanych na posiedzenie Narady Koordynacyjnej
orientacji połozenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata

Dotyczy to szczególnie projektów obiektów wydłużonych i wielkoformatowych.