Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 30-508 Kraków ul. Przy Moscie 1

Sprawdzanie stanu projektów zgłoszonych do uzgodnienia

Aby uzyskać informację o projekcie podaj numer zgłoszenia i rok (w formacie czterocyfrowym)

Numer zgłoszenia: / rok

*Przypomina się Inwestorom o obowiazku dołaczania do wnioskow składanych na posiedzenie ZUDP
"orientacji połozenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sasiednich terenów i stron swiata"
(Rozporzadzenie MRRiB z dnia 2 kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38, poz. 455) §9 pkt. 2.4),
dotyczy szczególnie projektów obiektów wydłuzonych i wielkoformatowych.)