ok Projekty z Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Krakowie

Wydział GKiK Starostwa Powiatowego w Krakowie

Sprawdzanie stanu projektów zgłoszonych na Naradę Koordynacyjną

Aby uzyskać informację o projekcie złożonym do uzgodnienia podaj numer zgłoszenia i rok (w formacie czterocyfrowym)

Numer zgłoszenia: / rok


Przypomina się Inwestorom o obowiązku dołączania do wniosków składanych na posiedzenie Narady Koordynacyjnej
orientacji połozenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata

Dotyczy to szczególnie projektów obiektów wydłużonych i wielkoformatowych.INFORMACJA

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie informuje, że Narady Koordynacyjne
w miesiącu grudniu odbędą się w terminach:
13.12.2018
20.12.2018

Pierwsza Narada Koordynacyjna w 2019 roku odbędzie się 10.01.2019 r.KOMUNIKAT

W celu usprawnienia przygotowania wniosków na Narade Koordynacyjną i zasilania bazy GESUT
Starosta Krakowski zwraca się z prośbą o dołączeniu do wniosku :

pliku cyfrowego

zawierającego przebieg projektowanej trasy sieci uzbrojenia terenu .
Prosimy o przekazywanie danych wektorowych w formatach :

dxf ( wersja2000 ), dgn , kcd , gml lub współrzędnych punktów załamania w formie pliku txt.

Dane należy przesyłać na adres e-mail : koordynacja@powiat.krakow.pl
Proponowana nazwa pliku : nr_uzgodnienia_rok lub obręb_nr_działki

Dziękujemy.