orzeł
mapa serwisu

strona główna

struktura organizacyjna

godziny przyjmowania

kontakt

komunikaty

formularze dla geodetów
(download)

formularze dla interesantów (stron)

projekty z Narady Koordynacyjnej

WebEWID

Transformacja PUWG 1965-2000 !!!

Geodezja w Starostwie Powiatowym
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Dyrektor
Leszek Wojciech Basta
Zastępca Dyrektora
Urszula Damaszka
Sekretariat
Magdalena Ziarkowska
Referat Ewidencji Gruntów
Kierownik:
Anna Adamczyk
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Kierownik:
Anna Skórka
Referat Technicznej Obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
Kierownika:
Katarzyna Gruszkowska
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Przewodnicząca:
Urszula Damaszka

Zastępca Przewodniczącego
Katarzyna Gruszkowska

linki pokrewne:

Starostwo Powiatowe

Urząd Marszałkowski

Urząd Wojewódzki

Grodzki ODGiK w Krakowie