orzeł
mapa serwisu

strona główna

struktura organizacyjna

kontakt

komunikaty

formularze dla geodetów
(download)

formularze dla interesantów (stron)

projekty z Narady Koordynacyjnej

WebEWID

Transformacja PUWG 1965-2000 !!!

Geodezja w Starostwie Powiatowym
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
CENTRALA
tel. 12-656-72-19
tel. 12-656-72-26
fax 12-656-09-81
Dyrektor
Leszek Wojciech Basta
p. 208, tel. wewn. 87
tel.bezp. 12-395-05-14
Zastępca Dyrektora
Urszula Damaszka
p. 304, tel. wewn. 52
tel.bezp. 12-259-00-11
Sekretariat
Magdalena Ziarkowska
p. 207, tel. wewn. 86
fax/tel.: 12-656-09-81
tel.bezp. 12-395-05-14
email : wydz_geodezji@powiat.krakow.pl
Referat Ewidencji Gruntów
Kierownik:
Anna Adamczyk
p. 118, tel. wewn. 40
tel.bezp. 12-395-05-12

Godziny przyjmowania stron w Referaci Ewidencji Gruntów

Poniedziałek 8.00-16.45
Wtorek 8.00-15.15
Sroda 8.00-15.15
Czwartek 8.00-15.15
Piątek 8.00-15.15
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Kierownik:
Anna Skórka
p. 317, tel. wewn. 46
tel.bezp. 12-259-00-40, 12-395-05-26
Referat Wylączeń Gruntów z Produkcji Rolnej
Kierownik:
Małgorzata Zasada
pok.8,7 tel. wewn. 65, 70
tel.bezp. 12-395-05-03
Referat Technicznej Obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
Kierownik:
Katarzyna Gruszkowska
pok.307 tel. wewn. 54
tel.bezp. 12-259-00-60, 12-395-05-20
Zespół Narady Koordynacyjnej
Przewodnicząca:
Urszula Damaszka
p. 304, tel. wewn. 52
tel.bezp. 12-259-00-11, 12-395-05-18

Przewodnicząca:
Katarzyna Gruszkowska
p. 307, tel. wewn. 54
tel.bezp. 12-259-00-60, 12-395-05-20

Godziny przyjec dokumentacji na Naradę Koordynacyjną

Poniedziałek 9.00-16.45 pok.307
Wtorek 8.00-13.00 pok.304
Piątek 8.00-13.00 pok.307

Godziny odbioru dokumentacji z Narady Koordynacyjnej

Poniedziałek 9.00-16.45 pok.307
Wtorek 8.00-13.00 pok.307
Sroda 8.00-14.00 pok.307
Piątek 8.00-13.00 pok.307

Czwartek posiedzenia Narady Koordynacyjnej

linki pokrewne:

Starostwo Powiatowe

Urząd Marszałkowski

Urząd Wojewódzki

Grodzki ODGiK w Krakowie