orzeł
mapa serwisu

strona główna

struktura organizacyjna

godziny przyjmowania

kontakt

komunikaty

formularze dla geodetów
(download)

formularze dla interesantów (stron)

projekty z Narady Koordynacyjnej

WebEWID

Transformacja PUWG 1965-2000 !!!

Geodezja w Starostwie Powiatowym
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
CENTRALA
tel. 12-656-72-19
tel. 12-656-72-26
fax 12-656-09-81
Dyrektor
Leszek Wojciech Basta
p. 208
Poniedziałek godz. 15.00 - 16.00
Dziennik Podawczy
Magdalena Ziarkowska
Aneta Urban
p. 207

Poniedziałek 7.30 - 16.45
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.15

email : wydz_geodezji@powiat.krakow.pl
Referat I Ewidencji Gruntów
Poniedziałek 8.00-16.45
Wtorek - Piątek 8.00-15.15
Referat II Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Godziny wydawania zgłoszeń prac geodezyjnych
p.314 tel. 12-395-05-23

Poniedziałek 9.00-15.00
Wtorek - Piątek 8.00-14.00
Godziny odbioru operatów technicznych
p.320 tel. 12-410-08-50

Poniedziałek 9.00-17.00
Wtorek - Piątek 7.30-14.30

Referat III Technicznej Obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
Godziny przyjęcia stron w celu udostępnienia :
- mapy zasadniczej
- osnowy geodezyjnej
p.102 tel. 12-395-05-06

Poniedziałek 9.00-16.30
Wtorek - Piątek 8.00-15.00

Godziny obsługi archiwum w celu udostępnienia :
- operatów geodezyjnych
p.104 tel.12-395-05-07

Poniedziałek 9.00-16.30
Wtorek - Piątek 8.00-15.00

Zespół Narady Koordynacyjnej
Przewodnicząca:
Urszula Damaszka
p. 304, tel. wewn. 52
tel.bezp. 12-259-00-11, 12-395-05-18

Przewodnicząca:
Katarzyna Gruszkowska
p. 307, tel. wewn. 54
tel.bezp. 12-259-00-60, 12-395-05-20

Godziny przyjeć dokumentacji na Naradę Koordynacyjną

Poniedziałek 9.00-16.45 pok.307
Wtorek 8.00-13.00 pok.304
Piątek 8.00-13.00 pok.307

Godziny odbioru dokumentacji z Narady Koordynacyjnej

Poniedziałek 9.00-16.45 pok.307
Wtorek 8.00-13.00 pok.307
Sroda 8.00-14.00 pok.307
Piątek 8.00-13.00 pok.307

Czwartek posiedzenia Narady Koordynacyjnej

linki pokrewne:

Starostwo Powiatowe

Urząd Marszałkowski

Urząd Wojewódzki

Grodzki ODGiK w Krakowie