orzeł
mapa serwisu

strona główna

struktura organizacyjna

godziny przyjmowania

kontakt

komunikaty

formularze dla geodetów
(download)

formularze dla interesantów (stron)

projekty z Narady Koordynacyjnej

WebEWID

Transformacja PUWG 1965-2000 !!!

Formularze dla interesantów

Zestawienie plików
Poniżej podajemy listę plików możliwych do pobrania. Plik pobieramy klikając na ikonę PDF .

PDFopis dokumentu
PDFWzór upoważnienia
PDFWNIOSEK o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w rejestrach ewidencji gruntów
PDFWniosek o udostepnienie danych z rejestru publicznego
PDFZgłoszenie na Naradę Koordynacyjną (wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu)
PDFWniosek o udostępnienie materiałów PZGiK kserokopie rejestrów
PDFWniosek o udostępnienie materiałów PZGiK mapa ewidencyjna
PDFWniosek o udostępnienie materiałów PZGiK RCiWN
PDFWniosek o udostępnienie materiałów PZGiK - zbiory danych
PDFWniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Ewidencji Gruntów i Budynków
PDFWniosek o udostępnienie do wglądu Aktów Notarialnych
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia
PDFWniosek zgłoszenia zmian danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków


linki pokrewne:

Starostwo Powiatowe

Urząd Marszałkowski

Urząd Wojewódzki

Grodzki ODGiK w Krakowie