orzeł
mapa serwisu

strona główna

struktura organizacyjna

godziny przyjmowania

kontakt

komunikaty

formularze dla geodetów
(download)

formularze dla interesantów (stron)

projekty z Narady Koordynacyjnej

WebEWID

Transformacja PUWG 1965-2000 !!!

Formularze dla geodetów

Nasza oferta
Poniżej zamieszczamy zestaw przykładowych dokumentów, formularzy i wzorów, które zaleca się wykorzystać ramach wykonywanych prac geodezyjnych.

Pobieranie i wykorzystywanie
Pliki zamieszczmy w dwóch formatach: PDF (Adobe Acrobar Reader ) oraz DOC (Microsoft Word).

Dokumenty tekstowe

Poniżej podajemy listę plików możliwych do pobrania. Plik pobieramy klikając na ikonę PDF lub DOC.
PDFDOCopis dokumentu
PDFPDFZgłoszenie pracy geodezyjnej
PDFPDFPrzykładowy spis dokumentów operatu technicznego
PDFPDFZawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac
PDFPDFStrona tytułowa operatu
PDFPDFWniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez Wykonawcę prac geodezyjnych
PDFPDFProtokół przyjęcia granic
PDFPDFProtokół wznowienia znaków granicznych
PDFPDFProtokół wyznaczenia punktów granicznych
PDFPDFProtokół ustalenia granic
PDFPDFZałącznik do protokołu ustalenia granic
PDFPDFSzkic polowy
PDFPDFWykaz zmian danych ewidencyjnych budynku
PDFPDFZgłoszenie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków
PDFPDFZalecenia PODGiK do wykonania inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych ze zmianą klasoużytków
PDFPDFZalecenia PODGiK do wykonania prac geodezyjnych o charakterze prawnym
PDFPDFWniosek o publikacje zawiadomien w BIP
PDFPDFInformacje dla geodetów wykonujących prace na terenie miasta Skawina, gminy Zielonki i Michałowice
PDFPDFWykaz identyfikatorów terytorialnych
PDFPDFWykaz zmian punktów granicznych
PDFPDFFormularz Zakres analizy materiałów PZGiK
PDFPDFKonspekt szkolenie dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego - Kraków 26-06-2017
PDFPDFWybrane zagadnienia realizacji opracowań geodezyjnych

Przykładowe tabele do opisu map

Tabele należy uzupełnić o właściwe dane, usunąć tekst "miejsce na klauzulę" i wydrukować pod treścią mapy.
Ze względu na konieczność uzupełnienia mapy w przyszłości o dodatkowe dane (ZUDP, projekt itp), zaleca się wykonywać je w formacie nie mniejszym od A-3.
PDFDGNopis dokumentu
PDFPDFTabela z opisem: Mapa sytuacyjno - wysokościowa
PDFPDFTabela z opisem: Inwentaryzacja powykonawcza budynku
PDFPDFTabela z opisem: Inwentaryzacja powykonawcza sieci / przyłącza

linki pokrewne:

Starostwo Powiatowe

Urząd Marszałkowski

Urząd Wojewódzki

Grodzki ODGiK w Krakowie