orzeł
mapa serwisu

strona główna

struktura organizacyjna

godziny przyjmowania

kontakt

komunikaty

formularze dla geodetów
(download)

formularze dla interesantów (stron)

projekty z Narady Koordynacyjnej

WebEWID

Transformacja PUWG 1965-2000 !!!

APLIKACJA DO TRANSFORMACJI

Poniżej zamieszczamy aplikację dotyczącą :

1) transformacji współrzędnych płaskich X, Y pomiędzy układami KUL, 1965, 2000 - moduł ten umożliwia transformację danych numerycznych zapisanych w formie plików rastrowych oraz wektorowych

2) transformacji współrzędnych X,Y,H pomiędzy układami współrzędnych płaskich KUL, 1965, 2000 oraz układami współrzędnych wysokościowych Kronsztadt 60 i Kronsztadt 86 - moduł ten umożliwia transformację współrzędnych X,Y,Z zapisanych w formie plików tekstowych

Przy wykonywaniu operacji numerycznych związanych z transformacją pomiędzy ww. układami zaleca się dla obszaru powiatu krakowskiego stosowanie niniejszej aplikacji.

Współczynniki wykorzystane do udostepnionej aplikacji zostały opracowane w ramach zlecenia KERG 3420-3874/2012, 3674-9148/2011, 3420-4046/2012.

 

Pliki do pobrania

LinkOpis modułu
ZIPAplikacja do transformacji X,Y danych wektorowych i rastrowych w formatach dgn, rdl i cit
ZIPAplikacja do transformacji X,Y,H w plikach tekstowych
ZIPAplikacja do transformacji X,Y danych rastrowych w formacie geotiff

linki pokrewne:

Starostwo Powiatowe

Urząd Marszałkowski

Urząd Wojewódzki

Grodzki ODGiK w Krakowie